Công ty cổ phần cơ khí chính xác KOWA

Thông tin công ty

KOWA PRECISION JOIN STOCK COMPANY

Niềm tin vươn xa
Địa chỉ: Tân Hồng-Bình Giang-Hải Dương
Điện thoại: 02203.777.977
Mã số thuế: 0801294009
Website: www.kowa-vn.com

Đối tác - Khách hàng

02203.777.977